770 miliardów
złotych
dla Polski

Otwieramy nowy rozdział Polski w Unii Europejskiej

Budżet UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro. Polska z tej puli może otrzymać nawet 770 mld zł. To największe w historii Unii Europejskiej środki dla Polski. Jest to sukces negocjacyjny polskiego rządu.

Pomóżmy Polsce wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego

Jak skorzysta polska rodzina:

Jak skorzysta polski przedsiębiorca i pracownicy:

Jak skorzysta rolnictwo:

Fundusze Europejskie w liczbach

72,2

mld euro

na politykę spójności (czyli na inwestycje w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację, sprawy społeczne)

3,8

mld euro

z funduszu sprawiedliwej transformacji

24,9

mld euro

dotacji z Funduszu Odbudowy

34,2

mld euro

pożyczek z Funduszu Odbudowy

21,6

mld euro

na dopłaty bezpośrednie dla rolników

10,6

mld euro

na rozwój obszarów wiejskich

Z polityki spójności przeznaczamy na programy krajowe:

 • Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro
 • Inteligentny Rozwój – 8 mld euro
 • Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld euro
 • Polska Cyfrowa – 2 mld euro
 • Polska Wschodnia – 2,5 mld euro
 • Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro
 • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro
 • Program Pomoc  Żywnościowa – 0,2 mld euro
 • Program Ryby – 0,5 mld euro

Z Funduszu Odbudowy przeznaczamy środki na:

 • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 5,7 mld euro
 • Zielona, inteligentna mobilność – 6,8 mld euro
 • Odporność i konkurencyjność gospodarki –4,5 mld euro
 • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – 4,1 mld euro
 • Transformacja Cyfrowa – 2,8 mld euro

Czy stać nas na to, żeby stracić 770 miliardów złotych? Odpowiedź jest oczywista.
Ponad podziałami,
LICZY SIĘ POLSKA

Jeżeli masz dodatkowe pytania –
napisz, a chętnie odpowiemy:

FAQ

Każdego dnia i praktycznie w każdym zakątku Polski możemy przekonać się, jak dużo przez ostatnie 17 lat udało się zrobić dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i wsparciu środków z budżetu państwa.

Fundusze unijne na nową perspektywę, w tym środki z Funduszu Odbudowy, będą inwestowane w ciągu całej rozpoczynającej się dekady. To pieniądze, które będą wykorzystywane nie tylko tu i teraz czy w perspektywie najbliższych 2-3 lat, lecz także w kolejnych kadencjach.

W systemie demokratycznym każda partia szanująca głos wyborców ma szansę na wygraną. Głosowanie przeciwko środkom unijnym, przeciwko historycznie największemu budżetowi wynegocjowanemu w Brukseli przez premiera Mateusza Morawieckiego to głosowanie przeciwko rozwojowi Polski. To odebranie szans na skuteczne zarządzanie państwem każdej partii, która w przyszłości otrzyma władzę.

Fundusze Europejskie nie służą Prawu i Sprawiedliwości, służą przyszłości Polski i rozwojowi kraju zgodnie z jego potrzebami.

Ratyfikacja budżetu unijnego powinna być rozumiana jako działanie ponadpartyjne służące dobru Polski. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, a Fundusze Europejskie są konsekwencją i zarazem benefitem tego członkostwa.

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 mają ogromne znaczenie w perspektywie post-covid, w obliczu kryzysu gospodarczego, z którym mierzą się świat i Europa, i z którego obronną ręką stara się wyjść Polska.

770 mld zł na nową perspektywę to kamień milowy w rozwoju kraju. To środki, które można porównać do powojennego Planu Marshalla z 1948 r. Tym razem musimy zrobić wszystko, aby Polska, jako pełnoprawny członek wspólnoty europejskiej, mogła z nich skorzystać.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej na takich samych zasadach, jak inne kraje. Wynegocjowaliśmy tzw. mechanizm praworządności najlepiej, jak było to możliwe. Jako kraj praworządny jesteśmy przygotowani na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów wynikających z zastosowania tego mechanizmu.

Budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro. Polska z tej puli może otrzymać nawet 770 mld. To największe w historii Unii Europejskiej środki dla Polski. Jest to sukces negocjacyjny premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego rządu.

To dla nas ogromna szansa rozwojowa której nie możemy zaprzepaścić. Pomóżmy Polsce wrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Fundusze unijne razem ze środkami krajowymi będą wspierać nasze krajowe potrzeby – innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację, sprawy społeczne.

Polska wie jak inwestować pieniądze unijne – od lat jesteśmy w unijnej czołówce.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy dokument określający:

 • cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią,
 • proponowane do realizacji reformy i inwestycje, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju.

KPO jest podstawą do sięgnięcia po pieniądze z Funduszu Odbudowy.  Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy. W Polsce tym procesem kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). KPO będzie przełożeniem tych pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma trzy główne cele:

 • pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa,
 • przywrócić odporność gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
 • przygotować na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Polska jest wśród państw UE, które najefektywniej i najsprawniej wykorzystują dostępne środki unijne. Nie straciliśmy żadnego euro z otrzymanej kwoty. Jesteśmy wskazywani przez Komisję Europejską jako kraj, który doskonale radzi sobie z funduszami unijnymi.

W naszym kraju z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest aktualnie ponad 89 tys. inwestycji. Łączna wartość podpisanych umów to 521,7 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 317,3 mld zł, czyli 91,4 procent kwoty przypadającej Polsce z budżetu UE.

Do 18 kwietnia 2021 roku złożono prawie 178 tysięcy wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 855,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 530,5 mld zł. To jest 152,9 procent funduszy na lata 2014-2020.

Na tę chwilę wartość całkowitych wydatków rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 283,3 mld zł.  Dofinansowanie UE w tej kwocie wyniosło 187,3 mld zł, co stanowi 53,7 procent budżetu.

Czas na inwestowanie funduszy unijnych na lata 2014-2020 Polska ma do końca 2023 r.

Jedną z podstawowych miar korzyści (ale także kosztów) członkostwa w UE są finanse. Każde z Państw Członkowskich odprowadza do wspólnego budżetu określoną sumę pieniędzy, która jest następnie redystrybuowana, np. w formie dotacji dla przedsiębiorstw czy dofinansowania ważnych inwestycji publicznych lub szkoleń. W przypadku Polski bilans tej wymiany jest dodatni – z budżetu UE otrzymujemy więcej pieniędzy, niż do niego wpłacamy.

Tempo zmian w polskiej infrastrukturze i gospodarce jest tak szybkie, że można mówić o skoku cywilizacyjnym. Swój udział miały w nim pieniądze ze wspólnego, europejskiego budżetu. Od lat finansujemy z nich inwestycje, zmieniające nie tylko polski krajobraz, ale i gospodarkę.

Rozbudowuje się sieć naszych dróg. Na coraz punktualniejsze koleje czekamy nie na zaniedbanych dworcach, a w mini centrach handlowych. Inwestujemy w bezpieczeństwo i rozbudowę naszych lotnisk. Piętą achillesową przestaje być także dostęp do szerokopasmowego Internetu.

Zmiany widać wszędzie. Dzieci chodzą do coraz lepiej wyposażonych szkół i przedszkoli. Korzystają też polscy przedsiębiorcy. Tworzą innowacyjne produkty, mogące stawać w szranki z ofertą światowych firm. Pięknieją polskie miasta, nowego blasku nabierają obiekty kultury.

Przemiana – na taką skalę i w tak szybkim tempie – nie byłaby możliwa bez pieniędzy z budżetu UE. Odpowiednio rozplanowane i efektywnie wykorzystane stały się impulsem do rozwoju.

Na inwestycje współfinansowane z Funduszy Europejskich przeznaczymy też miliardy z funduszy krajowych – budżetu państwa czy budżetu samorządów. Obecnie trudno podać konkretną kwotę, ale w perspektywie 2014-2020 do każdej złotówki z UE dokładamy ponad 60 groszy pieniędzy krajowych. W perspektywie 2021-2027 może być podobnie.

W ostatnich latach Polska rozwija się gospodarczo na niespotykaną wcześniej skalę. Doceniają to międzynarodowi eksperci. Bank Światowy oszacował, że w ubiegłym roku Polska była trzecim krajem w Europie pod względem tempa rozwoju gospodarczego – przed nami znalazły się Gruzja i Węgry.

Historycznie niska jest też stopa bezrobocia. W 2020 roku wyniosła 6,2%. Trudno uwierzyć, że w 2003 roku wskaźnik ten sięgał aż 20%! Pod tym względem również przodujemy w Europie.

Polska gospodarka staje się nowoczesna i konkurencyjna. Naukowcy tworzą technologie, które podbijają globalne rynki. Motorem naszego rozwoju staje się innowacyjność, a nie niskie koszty pracy. Wszystko to przyciąga coraz więcej zagranicznych inwestorów. Takie zmiany jeszcze kilkanaście lat temu pozostawały w sferze marzeń, dziś są już faktem.

Polską gospodarkę oprócz paliwa krajowego napędzają Fundusze Europejskie.

Shape